Phòng thí nghiệm kiểm tra hiệu suất thiết bị tiết kiệm năng lượng cho máy nước nóng lưu trữ / Energy Efficiency Appliance Performance Test Lab For Storage Water Heater HCWHEF01

Mã: 1209-17070 Danh mục: