Thiết bị kiểm tra tính dễ cháy Thiết bị kiểm tra ngọn lửa ngang dọc để kiểm tra nguy cơ cháy / Flammability Testing Equipment Horizontal Vertical Flame Tester For Fire Hazard Testing HVF-3

Buồng sản phẩm được thiết kế dạng phun trớ trêu, và được cấu hình một cửa sổ quan sát trong suốt, PLC điều khiển việc bắt đầu và dừng thử nghiệm, đồng thời hiển thị thời gian cháy, thời gian cháy sau, thời gian phát sáng sau. Thiết bị này dễ sử dụng và có hiệu suất đáng tin cậy.

Mã: 1209-16990 Danh mục: