Búa tác động vận hành bằng lò xo cho thiết bị thử nghiệm IEC60068-2-75 IEC / Spring Operated Impact Hammer For IEC60068-2-75 IEC Test Equipment SH-1/SH-2/SH-5/SH-6

Mã: 1209-16970 Danh mục: