IEC 62368-1 Hình V4 Đầu dò ngón tay thử nghiệm Đầu dò nêm để thử nghiệm máy hủy tài liệu / IEC 62368-1 Figure V4 Test Finger Probe Wedge Probe For Testing Document Shredders HT-U14

IEC 62368-1 Hình V4 Đầu dò ngón tay thử nghiệm Đầu dò nêm để thử nghiệm máy hủy tài liệu

Mã: 1209-16910 Danh mục: