IEC60332-1 Thiết bị kiểm tra tính dễ cháy Thiết bị thử nghiệm đốt thẳng đứng cáp đơn / IEC60332-1 Flammability Testing Equipment Single Cable Vertical Burning Test Device VF-1

Loạt sản phẩm này áp dụng hệ thống đánh lửa đầu vào kiểu tích hợp. Do đó, thời gian cháy chậm lại 0,1S để đảm bảo đủ thời gian đốt cháy khí. Chúng có nền đen mờ, thước đo ngọn lửa đa chức năng, thép không gỉ của hộp đầy đủ, cửa sổ quan sát lớn, chỉ thị kỹ thuật số nhập khẩu có độ chính xác cao, hình thức đẹp. Và họ tập hợp một số lợi thế của các sản phẩm tương tự trong và ngoài nước.

Mã: 1209-16900 Danh mục: