IEC60529 IP2X Kiểm tra thiết bị chống xâm nhập Đầu dò 2 bằng lực / IEC60529 IP2X Ingress Protection Test Equipment Test Probe 2 With Force HT-I06 HT-I06T

Mã: 1209-16840 Danh mục: