Chiều cao 500mm với Máy kiểm tra tốc độ 5 vòng / phút Thùng đơn bằng thép 3mm IEC60598-1, VDE0620-1, HC9922A / 500mm Height With 5rpm Speed Test Machine 3mm Steel Tumbling Single Barrel IEC6

Mã: 1209-16550 Danh mục: