Thiết bị kiểm tra độ xuyên thủng của pin ép đùn thẳng đứng 1 ~ 20KN Điều khiển máy tính / Vertical Extrusion Battery Crush Nail Penetration Testing Equipment 1~20KN Computer Control HB6214

Máy kiểm tra độ thâm nhập móng tay nghiền pin này được thiết kế để mô phỏng các môi trường sử dụng thực tế đối với pin lithium như pin nghiền và phản hồi các kết quả khác nhau trong các điều kiện nghiền khác nhau.

Mã: 1209-16540 Danh mục: