IEC60068-2-1 40â „ƒ ~ + 150â„ ƒ Nhiệt độ Phòng thử nghiệm đi xe đạp Độ ẩm 20ï¼… ~ 98ï¼… RH / IEC60068-2-1 40℃ ~ +150℃ Temperature Cycling Test Chamber Humidity Range 20ï¼… ~ 98ï¼…RH

Thiết bị này chủ yếu được sử dụng cho các sản phẩm điện và điện tử, linh kiện và các vật liệu khác, thử nghiệm nhiệt độ cao thấp, thay đổi nhiệt độ, nhiệt ẩm, vv Môi trường mô phỏng thử nghiệm độ tin cậy. Cách sử dụng khác ngoại trừ điều này có thể gây ra thương tích cá nhân và hư hỏng máy móc.

Mã: 1209-16290 Danh mục: