Buồng chân không hoàn toàn tự động Thiết bị kiểm tra rò rỉ khí Heli cho các bộ phận điều hòa không khí ô tô / Fully Automatic Vacuum Chamber Helium Leak Testing Equipment for Automotive Air

Hệ thống có tính tự động hóa cao. Ngoại trừ việc xếp / dỡ phôi, các bước khác được hệ thống điều khiển và vận hành tự động, bao gồm:
tự động kẹp và niêm phong phôi, hút chân không phôi, xử lý phát hiện rò rỉ tổng thể, phân loại sản phẩm OK / NG sau khi phát hiện rò rỉ tổng thể, và nạp khí heli vào phôi; tự động chuyển phôi vào các buồng chân không, xử lý phát hiện rò rỉ tốt và tự động phân biệt kết quả thử nghiệm; phân loại các sản phẩm OK / NG sau khi phát hiện rò rỉ tốt; tự động thu hồi khí Heli.

Mã: 1209-16240 Danh mục: