Buồng kiểm tra pin áp suất thấp bằng thép không gỉ với màn hình kỹ thuật số áp suất có thể điều khiển / Stainless Steel Low Pressure Battery Test Chamber with Digital Display Controllable Pr

Thử nghiệm mô phỏng áp suất thấp của pin (thái độ cao), tất cả các mẫu thử nghiệm đang được thử nghiệm dưới 11,6kPa (1,68psi)., Trạng thái lưu trữ áp suất thấp của mẫu có thể đạt được trong thời gian ngắn, chu kỳ thử nghiệm có thể được điều khiển tự động, và sự thay đổi áp suất trong bồn chứa có thể được theo dõi trong suốt quá trình để đạt được kết thúc thử nghiệm tự động. Pin và bộ pin mô phỏng được lưu trữ trong 6 giờ ở áp suất bằng hoặc thấp hơn 11,6 kPa và ở nhiệt độ môi trường (20 Â ± 5) Â ° C. Nếu pin không bị rò rỉ, không có lỗ thông hơi, không bị tháo rời, không bị vỡ và không bị cháy, và mỗi Điện áp hở mạch của pin thử nghiệm hoặc pin sau thử nghiệm không nhỏ hơn 90% điện áp trước khi thử nghiệm mô phỏng, đủ tiêu chuẩn.

Mã: 1209-16230 Danh mục: