Thiết bị kiểm tra pin 220V 60HZ / Buồng kiểm tra lạm dụng nhiệt sốc nhiệt với điều khiển máy tính vi mô PID / 220V 60HZ Battery Testing Equipment / Thermal Shock Thermal Abuse Test Chamber W

Máy kiểm tra tác động nhiệt của pin, còn được gọi là buồng kiểm tra lạm dụng nhiệt pin, sử dụng hệ thống lưu thông khí nóng bằng cách mô phỏng pin được đặt trong hộp nhiệt độ cao đối lưu tự nhiên hoặc không khí cưỡng bức, tăng nhiệt độ đến nhiệt độ thử nghiệm đã đặt và duy trì một thời gian ở một tốc độ gia nhiệt nhất định. Nó có thể đảm bảo phân phối đều nhiệt độ làm việc. Chủ yếu được áp dụng cho các sản phẩm công nghiệp sấy khô, xử lý nhiệt, v.v.

Mã: 1209-16210 Danh mục: