Phòng chân không tự động có độ chính xác cao Thiết bị kiểm tra rò rỉ khí Heli 9.0E-11Pa.m3 / giây / High Precision Automatic Vacuum Chamber Helium Leak Testing Equipment 9.0E-11Pa.m3/sec HHM

Thiết bị kiểm tra rò rỉ heli này khá độc đáo, độ chính xác phát hiện rò rỉ có thể lên đến 9.0E-11Pa.m3 / giây, phù hợp với các sản phẩm có yêu cầu nghiêm ngặt về tiền xử lý.

Mã: 1209-16170 Danh mục: