Máy hàn tự động nội tuyến / Thiết bị hàn cho thiết bị bay hơi và ngưng tụ 1-3,5m / phút / Inline Automatic Brazing Machine / Welding Equipment for Evaporator and Condenser 1-3.5m/min HHAB06

Hệ thống hàn ngọn lửa nội tuyến này có thể cung cấp quy trình hàn tự động và kiểm soát chính xác thời gian làm nóng hàn và dòng khí bằng cách sử dụng bộ điều khiển lưu lượng khối lượng để đạt được để kiểm soát chính xác nhiệt độ của vật liệu hàn và bể hàn, để đảm bảo sự ổn định và nhất quán của chất lượng hàn . Lập chỉ mục bằng bộ chia tự động tinh vi, có thể đảm bảo rằng mỗi sai số góc hàn không vượt quá 15 ".

Mã: 1209-16130 Danh mục: