IEC61032 Hình 17 Thanh thử 43 Đầu dò ngón tay thử nghiệm, Đầu dò thử nghiệm 43 / IEC61032 Figure 17 Test Bar 43 Test Finger Probe , Test Probe 43 HT-I17

Thanh thử nghiệm 43 này xác nhận các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC61032 hình 17 và IEC60335. Nó được sử dụng để kiểm tra khả năng bảo vệ của lò sưởi bức xạ nhiệt được lắp cố định hoặc di động.

Mã: 1209-15980 Danh mục: