Bình phun buồng thử nghiệm đốt ngang / dọc, giá đỡ mẫu 180 × 560mm / Horizontal / Vertical Burning Test Chamber Spray Tank , 180×560mm Specimen Holder FZT-1

Mã: 1209-15860 Danh mục: