Đầu dò ngón tay kiểm tra trẻ em 18 và 19, IEC61032 Ngón tay kiểm tra trẻ em có khớp nối / Children Test Finger Probe 18 and 19 , IEC61032 Jointed Children Test Finger HT-I12 HT-I13

Đầu dò ngón tay trẻ em HT-I12 phù hợp với tiêu chuẩn IEC61032 hình 12 đầu dò ngón tay 18, IEC335.1, UL1017. Nó được sử dụng để mô phỏng trẻ em từ 36 tháng tuổi đến dưới 14 tuổi để kiểm tra xem có thể chạm vào các bộ phận nguy hiểm hay không.

Đầu dò ngón tay trẻ em HT-I13 phù hợp với tiêu chuẩn IEC61032 hình 13 đầu dò ngón tay 19, IEC335.1, UL1017. Nó được sử dụng để mô phỏng trẻ em dưới 36 tháng tuổi để kiểm tra xem có thể chạm vào các bộ phận nguy hiểm hay không.

Mã: 1209-15760 Danh mục: