Phòng thử nghiệm nhiệt độ cao và thấp có thể lập trình IEC 60068 với thể tích 150L / IEC 60068 Programmable High And Low Temperature Test Chamber With 150L Volume PTH-1000

Sản phẩm này dựa trên yêu cầu của người dùng, tham khảo GB2423 [1] .02 phương pháp thử nhiệt độ cao, GB2423 [1] .01 phương pháp thử nhiệt độ thấp, điều kiện kỹ thuật thích hợp để sản xuất. Nhà cung cấp chính thay đổi nhiệt độ và độ ẩm trong môi trường cho hàng không, hàng không, dầu khí, hóa chất, quân sự, ô tô (xe máy), đóng tàu, điện tử, truyền thông và các đơn vị sản xuất và nghiên cứu khoa học khác, cho người sử dụng máy (hoặc các bộ phận ), các thiết bị điện, thiết bị, vật liệu, v.v … cho các thử nghiệm nhiệt độ và độ ẩm để đánh giá sự phù hợp của thử nghiệm hoặc thử nghiệm ứng xử để đưa ra nhận xét. Phát triển sản phẩm mới, thử nghiệm nguyên mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm có nghĩa là kiểm tra quan trọng đối với toàn bộ quá trình.

Mã: 1209-15500 Danh mục: