Thiết bị kiểm tra biến dạng dây cáp dưới nhiệt độ và tải nhất định / Cable Wire Cord Deformation Test Apparatus Under Certain Temperature And Load HDX1312

Nó cần phải kết hợp với buồng lão hóa để sử dụng. Thiết bị được cung cấp một khay, có thể đổ đầy các vật liệu có trọng lượng tương ứng tùy theo yêu cầu. 3 trạm thử nghiệm, nâng cao hiệu quả thử nghiệm. Thích hợp với nhiều kích cỡ cáp khác nhau. Hình thức đẹp và sang. Cấu trúc hoàn toàn bằng kim loại, có thể được sử dụng trong một thời gian rất dài.

Mã: 1209-15440 Danh mục: