Dòng điện đầu ra Hộp tải 0-50 Ampe cho Bộ kiểm tra uốn dây nguồn 6 máy trạm / Output Current 0 – 50 Ampere Load Box For Power Cord Flexing Tester 6 Workstations LP-2

Mã: 1209-15170 Danh mục: