IEC60587-1984 Bộ kiểm tra theo dõi điện áp cao Điều khiển màn hình cảm ứng Plc Thiết kế tích hợp / IEC60587-1984 High Voltage Tracking Tester Plc Touch Screen Control Integrated Design HVTR-

Dưới ảnh hưởng của độ ẩm và tạp chất trong các sản phẩm điện, giữa các bộ phận mang điện có cực tính khác nhau hoặc giữa bộ phận mang điện và kim loại nối đất có thể gây ra rò rỉ trên cách điện. Hồ quang sinh ra có thể gây đoản mạch điện hoặc phóng điện do phóng điện. Mất mát hoặc thậm chí cháy nổ gây ra hỏa hoạn. Thử nghiệm theo dõi rò rỉ là thử nghiệm phá hủy được thực hiện trên vật liệu cách điện để mô phỏng các điều kiện trên, và nó được sử dụng để đo và đánh giá khả năng chống rò rỉ tương đối của chất cách điện dưới tác dụng của điện trường và tạp chất nước ở điện áp quy định.

Mẫu thử nghiệm

Mã: 1209-15010 Danh mục: