Mạch đo dòng cảm ứng Hình 5 Mạng của IEC 60990 cho hộp kiểm tra rò rỉ / Touch Current Measuring Circuit Figure 5 Network Of IEC 60990 For Leakage testing box CT-1B

Mã: 1209-14730 Danh mục: