IEC60065 Hình 6 Máy kiểm tra ổ cắm điện Máy kiểm tra độ bền kéo điện môi với thanh kim loại / IEC60065 Figure 6 Plug Socket Tester Dielectric Tensile Strength Testing Machine With Metal Bar

Mã: 1209-14700 Danh mục: