IEC61032 Thiết bị kiểm tra bảo vệ chống xâm nhập IPX4 Que thăm dò D 1mm / IEC61032 IPX4 Ingress Protection Test Equipment Rod Probe D 1mm HT-I04 HT-I04T

  Nó có thể được sử dụng để kiểm tra chống điện giật khi được trang bị đầu nối amphenol. Hoặc được sử dụng để kiểm tra khả năng bảo vệ của vỏ bọc khi mở lỗ ren M6 ở cuối tay cầm (được kết nối với lực kế kéo và đẩy). Đầu dò có số hiệu là "T" bằng lực.

Mã: 1209-14630 Danh mục: