IEC 60884-1 Thiết bị thử nghiệm áp suất bóng IEC về khả năng chịu nhiệt / IEC 60884-1 Ball Pressure IEC Test Equipment For Heat Resistance HC9933

Mã: 1209-14560 Danh mục: