IPX5X Phòng thử nghiệm cát và bụi IPX6X 1000L Điều khiển PLC Hình 2 / IPX5X IPX6X 1000L Sand And Dust Test Chamber PLC Control Figure 2 HH0810

Buồng thử nghiệm cát và bụi được thiết kế và sản xuất theo IEC60529-2001 <Mức độ bảo vệ được cung cấp bởi vỏ bọc (mã IP)> Hình 2, IEC60598-1-2008 và v.v. Nó mô phỏng nhân tạo môi trường bụi để kiểm tra khả năng chống bụi khả năng của các mẫu thử nghiệm.

Mã: 1209-14490 Danh mục: