Thiết bị thử uốn IEC 60884-1 Thiết bị thử uốn không có ren vít / IEC 60884-1 Bending Test Apparatus bend tester without screw thread null

Theo các quy định của IEC 60884-1, GB2099.0-1996,12.3.12, các quy định của máy thử nghiệm uốn đầu nối không có ren. Máy thử không có ren vít được sử dụng chủ yếu cho thử nghiệm uốn và giảm áp của dây sau khi dây được kết nối với đầu cực không có ren.

Mã: 1209-14480 Danh mục: