Thiết bị kiểm tra cáp IEC60245-1 về khả năng chịu nhiệt của bện hình đạn Kiểm tra nhiệt độ từ RT đến 300 ° C / IEC60245-1 Cable Testing Equipment For Resistance To Heat Of Tectile Braids Tes

Thiết bị này phù hợp với IEC60245-1 Cáp cách điện bằng cao su-Điện áp danh định lên đến và bao gồm 450/750 V-Phần 1: Yêu cầu chung, IEC60245-2 điều 6 và Hình 5 Cáp cách điện bằng cao su-Điện áp danh định lên đến và bao gồm 450/750 V -Phần 2: Các phương pháp kiểm tra. Nó được sử dụng để kiểm tra khả năng chịu nhiệt của bện dệt.

Mã: 1209-14410 Danh mục: