Thiết bị kiểm tra pin Half – Sine Wave 300kgf với Ghế kiểm tra độ rung / Màn hình LCD / Half – Sine Wave 300kgf Battery Testing Equipment with Vibration Shock Test Bench / LCD Display HB6204

Kiểm tra độ rung có thể được sử dụng để tìm ra lỗi sớm của pin, mô phỏng đánh giá tình trạng thực tế và kiểm tra độ bền của cấu trúc. Sản phẩm có nhiều ứng dụng, phạm vi ứng dụng rộng rãi, cho kết quả thử nghiệm đáng kể và đáng tin cậy. Nó là một rung động lý tưởng dành riêng cho pin cho các nhà sản xuất pin, các phòng kiểm tra chất lượng và các viện nghiên cứu. Thiết bị kiểm tra. Nó phù hợp để kiểm tra các loại tế bào đơn và bộ pin khác nhau như kho báu sạc, ion lithium, niken hydro, niken cadmium, axit chì và niken hyđrua kim loại.

Mã: 1209-14390 Danh mục: