Thiết bị thử nghiệm bảo vệ chống xâm nhập IEC60529-2001 / Hình 2 Phòng thử nghiệm cát và bụi cho IPX5 và IPX6 / IEC60529-2001 Ingress Protection Test Equipment / Fig 2 Sand And Dust Test Cha

Buồng thử nghiệm cát và bụi được thiết kế và sản xuất theo IEC60529-2001 <Mức độ bảo vệ được cung cấp bởi vỏ bọc (mã IP)> Hình 2, IEC60598-1-2008 và v.v. Nó mô phỏng nhân tạo môi trường bụi để kiểm tra khả năng chống bụi khả năng của các mẫu thử nghiệm.

Thiết bị thử nghiệm phù hợp để thử nghiệm cát và bụi của các sản phẩm điện của đặc tính thứ nhất là 5 và 6 (IPX5 và IPX6). Nó được sử dụng để kiểm tra các bộ phận làm kín và khả năng chống bụi và cát của vỏ bọc của các sản phẩm điện và điện tử, phụ tùng và phớt ô tô, xe máy. Để phát hiện việc sử dụng, cất giữ, vận chuyển các sản phẩm điện, điện tử, phụ tùng ô tô, xe máy và phớt dưới môi trường cát, bụi.

Mã: 1209-14360 Danh mục: