GB4706-2005 Máy hàn cặp nhiệt điện di động Thiết bị kiểm tra thiết bị điện gia dụng / GB4706-2005 Portable Thermocouple Welder Household Electrical Appliance Test Equipment TWI-1

Mã: 1209-14290 Danh mục: