BS EN IEC 60950 Thiết bị kiểm tra tính dễ cháy / Máy kiểm tra Igintion dòng điện cao / BS EN IEC 60950 Flammability Testing Equipment / High Current Arcing Igintion Tester HC-1

Máy kiểm tra igintion phóng điện hồ quang hiện tại cao là   dùng để đo và đánh giá tính năng kháng hồ quang của vật cách điện dưới điện áp quy định. Nó có thể áp dụng cho thử nghiệm điện trở phóng hồ quang của các sản phẩm điện và điện tử, thiết bị gia dụng và vật liệu của nó.

Máy thử nghiệm được thiết kế và sản xuất theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60950-1, BS EN 60950-1, BS 7002, UL746A, IEC60947.1, IEC730.1.

Nguyên tắc làm việc là mô phỏng sự rò rỉ điện trên chất cách điện có thể gây ra giữa các cực khác nhau của bộ phận mang điện hoặc giữa bộ phận mang điện và bộ phận kim loại được nối đất (nối đất).

Mã: 1209-14180 Danh mục: