Thiết bị kiểm tra vật liệu cáp đa năng Thiết bị kiểm tra điện trở dây dẫn 1000mm / Universal Cable Material Testing Equipment 1000mm Conductor Resistance Test Fixture HDX1301

Nó sử dụng cấu trúc kẹp và rút nhanh bằng cách sử dụng thanh ren âm và dương, đồng thời điện áp và kẹp dòng điện được tách ra để cải thiện điểm tiếp xúc của mẫu. Đế hợp kim nhôm, kẹp đồng.

Mã: 1209-14120 Danh mục: