Bộ trao đổi nhiệt Buồng chân không Giải pháp kiểm tra rò rỉ Heli 30 s / pc Tốc độ phát hiện rò rỉ / Heat Exchanger Vacuum Chamber Helium Leak Testing Solution 30 s/pc Leak Detection Rate HJA

Chuỗi hệ thống có thể chạy các thử nghiệm sau: A. phát hiện rò rỉ với phương pháp phân rã áp suất để tìm Rò rỉ tổng thể; B. Thử khí Heli bằng máy khối phổ để tìm rò rỉ Fine.

Chuỗi hệ thống giúp việc phát hiện sản xuất hàng loạt trực tuyến trở nên dễ dàng, chính xác và hiệu quả hơn nhiều!

Mã: 1209-14050 Danh mục: