Kiểm soát cảm biến nhiệt độ Thiết bị kiểm tra IEC 60730-1 Kiểm soát giữ nhà / Temperature sensing controls Testing Equipment IEC 60730-1 House Hold Controls null

Thiết bị này phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn của IEC 60760-1, IEC 60730-2-9, GB 14536.1, GB 14536.10 và các yêu cầu thử nghiệm tiêu chuẩn liên quan đối với các điều khiển cảm biến nhiệt độ cho nhà ở và các thiết bị tương tự.

Nó là một thiết bị thông minh tự động cao, với nhiều chức năng, có thể được sử dụng để thực hiện kiểm tra tắt và kiểm tra tuổi thọ, với chức năng sưởi ấm, thổi làm mát, tải điện, định thời gian, tự động dừng và chức năng cảnh báo. Được trang bị PLC và màn hình cảm ứng, đồng hồ hiển thị kỹ thuật số.

Thao tác dễ dàng và thuận tiện, tất cả các thông số có thể được cài đặt trên màn hình cảm ứng, cài đặt thông số và cài đặt mẫu thử, nhấn start, thiết bị sẽ tự động hoàn thành quá trình kiểm tra.

Mã: 1209-13960 Danh mục: