Thiết bị thử nghiệm bảo vệ chống xâm nhập IEC60065 Sphere Probe 50MM / IEC60065 Sphere Probe 50MM Ingress Protection Test Equipment HT-I01 HT-I01T

Đầu dò thử nghiệm này có thể được tùy chỉnh. Nó có thể được sử dụng để kiểm tra chống điện giật khi được trang bị đầu nối amphenol. Hoặc được sử dụng để kiểm tra khả năng bảo vệ của vỏ bọc khi mở lỗ ren M6 ở cuối tay cầm (được kết nối với lực kế kéo và đẩy). Đầu dò có số hiệu là "T" bằng lực.

Mã: 1209-13940 Danh mục: