Máy kiểm tra tác động búa đứng Thiết bị kiểm tra phòng thí nghiệm IEC60068-2-75 / Vertical Hammer Impact Testing Machine IEC60068-2-75 Lab Test Equipment VH-1

Thiết bị này phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn của Thử nghiệm Ehc IEC60068-2-75. Về cơ bản, búa bao gồm một phần tử nổi rơi tự do từ trạng thái nghỉ qua chiều cao thẳng đứng, được chọn từ bảng sau, trên bề mặt mẫu được giữ trên mặt phẳng nằm ngang. Sự rơi của phần tử nổi bật phải dọc theo một đường dẫn, ví dụ như một cái ống, với lực hãm không đáng kể. Thanh dẫn hướng này không được đặt trên mẫu thử và phần tử nổi bật không được nằm trên thanh dẫn trên mẫu thử.

Mã: 1209-13690 Danh mục: