Thiết bị hiệu chuẩn búa lò xo IEC60068-2-75 cho phòng thí nghiệm / IEC60068-2-75 Spring Hammer Calibration Apparatus For Laboratory CSH-1

Như các yêu cầu nêu trong IEC60068-2-75, thiết bị hiệu chuẩn này được sử dụng để kiểm tra năng lượng va đập của búa lò xo. Đây là thiết bị đặc biệt cho phòng thí nghiệm.

Vì rất khó đo trực tiếp năng lượng cung cấp của búa lò xo đã hiệu chuẩn, nguyên tắc hiệu chuẩn của thiết bị này là so sánh năng lượng được tính bằng khối lượng của con lắc và độ cao thả.

Khả năng phân giải cao nhất của thiết bị này là 0,01J. Cơ chế nhả được cải tiến trong thiết kế, có thể giảm thiểu tối đa độ rung ảnh hưởng đến quá trình thử nghiệm khi cho thuê búa lò xo, thanh lắc và ổ đỡ hàng không vũ trụ được làm bằng thép chất lượng tốt nhập khẩu, để nâng cao độ chính xác và ổn định của thiết bị .

Mã: 1209-13540 Danh mục: