Bộ kiểm tra ổ cắm 6 trạm với màn hình cảm ứng LCD màu IEC60669-1, IEC 60884-1 2013 điều khoản 20, 21, CISPR 14-1, IEC 61058-1etc / 6 Stations Plug Socket Tester With Color LCD Touch Screen I

Mã: 1209-13430 Danh mục: