Máy kiểm tra nén bằng tay 300N IEC 60884-1 Hình 8 / 300N Manual Compression Testing Machine IEC 60884-1 Figure 8 CP-1

Các mẫu thử phải chịu một thử nghiệm nén như thể hiện trong Hình 8, nhiệt độ của đĩa áp suất, của đế và của mẫu là (23 ± 2) ℃ và lực tác dụng là 300 N.

Đầu tiên, các mẫu thử được đặt ở vị trí a), như thể hiện trong Hình 8, và tác dụng lực trong 1 min. Sau đó, chúng được đặt ở vị trí b), như thể hiện trong hình 8, và lại chịu lực trong 1 min.

Các mẫu thử được lấy ra khỏi thiết bị thử nghiệm và sau 15 min, chúng không được có hư hỏng theo ý nghĩa của tiêu chuẩn này.

Mã: 1209-13390 Danh mục: