Bộ kiểm tra an ninh lắp ráp UL498 Kiểm tra thiết bị kiểm tra thiết bị di động / Assembly Security Tester UL498 Check Portable Appliance Testing Equipment HF-01

Thiết bị thử nghiệm này được thiết kế và sản xuất theo yêu cầu tiêu chuẩn của UL498 Cl. 118 kiểm tra an ninh lắp ráp hình 118.1 ~ 118.5. Nó được sử dụng để kiểm tra an ninh lắp ráp của ổ cắm xả có cấu hình 5-15r, 5-20r, 6-15r, 6-20r.

Thiết bị thử nghiệm dễ vận hành, thời gian thử nghiệm (lên đến 9999 lần) có thể được cài đặt trước, tốc độ thử nghiệm có thể điều chỉnh. Khi giá trị hiển thị của thời gian kiểm tra đạt đến giá trị đặt trước, kiểm tra sẽ tự động dừng.

Mã: 1209-13190 Danh mục: