Hệ thống phát hiện rò rỉ khí Heli tự động buồng chân không cho bánh răng chuyển mạch vỏ mỏng SF6 1.0E-6mbar.l / s / Automatic Vacuum Chamber Helium Leak Detection System for SF6 Thin Shell S

Vỏ mỏng bền bỉ phải được chứa đầy khí SF6, không được phép rò rỉ. Vì có thể có các khuyết tật hàn, cần phải kiểm tra rò rỉ trước khi lấp đầy SF6. Giải pháp thông thường là hệ thống kiểm tra rò rỉ helium tự động.

Vì lớp vỏ mỏng bền bỉ chỉ có thể chịu chênh lệch áp suất hạn chế, nên quá trình kiểm tra rò rỉ heli, kiểm tra độ khô và quá trình nạp khí SF6 được hoàn thành bên trong một hệ thống tích hợp, chênh lệch áp suất bên trong và bên ngoài của lớp vỏ mỏng được kiểm soát bởi một áp suất chính xác.

Mã: 1209-13130 Danh mục: