Thiết bị thử nghiệm IEC chính xác IEC 61032, IEC 61032 Hình 2 Đầu dò ngón tay thử nghiệm B / IEC 61032 Precision IEC Test Equipment , IEC 61032 Figure 2 Test Finger Probe B HT-I02

Mã: 1209-13070 Danh mục: