Bộ kiểm tra đánh lửa dây nóng điều khiển điện để linh hoạt, dính chặt, sốc nhiệt / Electrical Control Hot Wire Ignition Tester For Flexibility , Adherence , Thermal Shock HWI-1

Thử nghiệm đánh lửa cuộn dây nóng thông qua kích thước cụ thể (chiều dài ф0,5mm: 250mm) và vật liệu cụ thể (Ni80 / Cr20) của dải lò sưởi được ủ trước với công suất gia nhiệt yêu cầu (0,26W / mm) và thời gian (8 giây ~ 12 giây ). Sau đó, cuộn dây làm nóng dải trên mẫu thử trong 5 chu kỳ theo độ căng dây quấn nhất định (5,4N) và khoảng cách quấn dây nhất định (6,35mm). Tiếp theo, lấy mẫu thử với dải gia nhiệt quấn để thử nghiệm cho đến 120 giây dưới công suất gia nhiệt quy định (0,26W / mm), người sử dụng có thể đánh giá rủi ro hỏa hoạn dựa trên việc mẫu thử có bắt lửa hay không và thời gian bắt lửa.

Mã: 1209-12830 Danh mục: