IEC60068 Thiết bị thử nghiệm búa đứng / Thiết bị thử nghiệm va đập để chống rơi Ipact / IEC60068 Vertical Hammer Test Apparatus / Impact Test Equipment For Drop Ipact Resistance VH-1

Tuân thủ yêu cầu của tiêu chuẩn IEC60068-2-75. Giá đỡ kiểu công xôn, giải phóng phần tử tác động bằng nam châm điện, chiều cao tác động xác định bằng ống dẫn hướng.

Mã: 1209-12820 Danh mục: