Đường kính 15mm Máy đo nhiệt độ tăng nhiệt độ Thiết bị điện Góc đo lường / Diameter 15mm Electrical Appliance Tester Temperature Rise Test Measurement Corner HJ0601

Thiết bị này được sử dụng để kiểm tra độ tăng nhiệt của tất cả các loại thiết bị vận hành bằng động cơ và các sản phẩm điện để đáp ứng các yêu cầu của điều kiện môi trường.

Nó được xây dựng bằng ván ép dày 20mm, đo nhiệt độ với đường kính 5mm độ dày 1mm đồng và cặp nhiệt điện OMEGA loại K. Được sử dụng với máy ghi nhiệt độ.

Mã: 1209-12460 Danh mục: