Điều khoản 13.4 Thiết bị kiểm tra theo dõi Xác định điện trở tương đối để theo dõi hiệu suất / Clause 13.4 Tracking Test Equipment Determination Of The Relative Resistance To Tracking Perfor

Nguyên tắc hoạt động của kiểm tra theo dõi rò rỉ (kiểm tra chỉ số theo dõi) là chất lỏng dẫn điện (0,1% NH 4 CL) có thể tích yêu cầu ở độ cao yêu cầu (35mm) và thời gian cần thiết (30 giây) giảm xuống theo điện áp giữa các điện cực bạch kim ( 2mm × 5mm) trên bề mặt của vật liệu cách nhiệt rắn. Do đó, người sử dụng đánh giá hiệu suất theo dõi điện trở của bề mặt vật liệu cách điện rắn dưới tác động kết hợp của điện trường và môi trường ẩm hoặc nhiễm bẩn. Nói cách khác, thiết bị này được sử dụng để đo chỉ số theo dõi so sánh (CT1) và chỉ số điện trở (PT1).

Mã: 1209-12000 Danh mục: