Thiết bị kiểm tra khả năng chống xâm nhập của nước Thiết bị kiểm tra ống dao động IPX3 IPX4 / Water Ingress Protection Test Equipment IPX3 IPX4 Oscillating Tube Testing Equipment HH0802

Có hai kiểu: Kiểu mở và kiểu buồng. Sử dụng điều khiển PLC, ống dao động điều khiển động cơ để thực hiện chuyển động qua lại ở một góc nhất định, đồng thời điều khiển dòng nước, bàn xoay quay theo một tốc độ nhất định, để làm cho mọi mặt của mẫu thử nghiệm đồng nhất.

Mã: 1209-11940 Danh mục: