Thiết bị thử nghiệm IEC 60068 Phòng nhiệt độ và độ ẩm có thể lập trình / IEC 60068 Test Equipment Programmable Temperature And Humidity Chamber PTH-225

Thiết bị kiểm tra này có thể mô phỏng các điều kiện môi trường khác nhau, vì vậy nó thích hợp để kiểm tra tính năng của vật liệu, chẳng hạn như chống nóng, chống lạnh, chống ẩm, chống khô. Nó được thiết kế và sản xuất phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn của IEC 60068-2-1.1990, IEC60068-2-2.1974 và vv.

Mã: 1209-11650 Danh mục: