Máy kiểm tra thùng quay, Máy kiểm tra thùng lật VDE0620 IEC60068-2-32 / Rotating Barrel Tester , Tumbling Barrel Test Machine VDE0620 IEC60068-2-32 TB-4

Mã: 1209-11580 Danh mục: